Leveringsvoorwaarden

Weber Klimaattechniek hanteert altijd onderstaande leveringsvoorwaarden op onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, waaronder ook wordt inbegrepen reparatiewerkzaamheden.
download zakelijke leveringsvoorwaarden

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie en werken we samen met:

          Logo NVKL koude en klimaat        5844 fgassen5936 VCA